01.11.2018 - 10.12.2018

Център "Външноикономическо сътрудничество" към БСК чрез мрежата Enterprise Europe Network съдейства на Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия да получи становище от МСП относно формалностите във връзка с движението на стоки през границите на ЕС.

Обслужването на едно гише“ дава възможност на страните, които участват в търговията и транспорта, да подават стандартизирана информация и документи в една единствена входна точка с цел да бъдат изпълнени всички нормативни изисквания по отношение на вноса, износа и транзита.

Целта на Консултацията е да предостави данни за евентуална нова инициатива за разработване на интегрирана и съгласувана електронна среда за обслужване на едно гише за митниците.

Консултацията е насочена към процедурите, свързани с нормативните изисквания на митническите и други органи (органи в областта на здравеопазването, селското стопанство, околната среда, рибарството и други), които трябва да бъдат изпълнени с цел оформяне на стоките, които преминават през границите на ЕС.

След приключване на консултацията резултатите ще бъдат използвани за подготвителната работа, насочена към евентуална бъдеща инициатива на ЕС за обслужване на едно гише за митниците.

Споделете Вашето мнение чрез попълване на въпросника до 10 декември 2018.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците