2019 е година на промяна. Европа е на кръстопът, време е да избира между това как да се конкурира в рамките на глобализираната икономика и да гарантира свой собствен социално-икономически модел, между строги икономии и приобщаващ растеж, както и между цифровото развитие и сигурността на работните места. С наближаването на европейските избори и Brexit, сега е моментът да се направи преглед на това къде стои Европа и да се проектира мястото, където виждаме как Европа напредва през следващите 5 години.

Вижте още

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Европейска бизнес среща 2019: Утрешната Европа