19.02.2019 - 17.03.2019

Българска стопанска камара кани заинтересовани български фирми, които работят или желаят да работят в рамките на икономика на споделянето, да се включат в акселераторска програма. Програмата включва менторинг по общи и специфични области на експертиза на живо или онлайн, тридневен Boot camp в София и DemoDay с pitching contest пред потенциални инвеститори във Варшава. Ментори по програма ще бъдат експерти - практици с доказан опит на национално и международно ниво в областите от интерес на фирмите.

Целева група: first-time entrepreneurs; corporate employees (intrapreneurs); стартъпи; студенти, предлагащи бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения или капитал.  

Какво предлагаме:

 • Оценка на потребностите
 • Bootcamp
 • Mentoring (10 часа персонални консултации)
 • DemoDay с PitchConest пред инвеститори
 • Достъп до Crowdfunding platform

Области за менторство (списъкът не е изчерпателен и зависи от конкретните потребности):

 • Technical Project Management;
 •  Lean startup;
 • Customer development;
 • DIY media toolkit & design thinking;
 • Finance: profit & loss model; cash flow model;
 • Business strategy: Value propositions; resources and capabilities; strengths & weaknesses; competitive advantage; mission & vision; revenue streams, cost drivers; industry & market analysis etc. 
 • Marketing: development of a customer persona & 4Ps: price, product, promotion, placement
 • Тechnical & IT
 • Legal
 • Trust&building relationship

 Програма:

 • 17.03.2019 – краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване
 • 22.03.2019 – известяване на одобрените кандидати
 • 28.03 – 05.04.2019 – pitch contest в БСК, София
 • 17.04 – 19.04.2019 – 3-дневен bootcamp в София
 • 07.05 – 09.09.2019 – менторство
 • 15.10.2019 – DemoDay, Варшава Google  Campus  www.campus.co/warsaw/en/

Ментори: Информация с кратко представяне на менторите ще бъде предоставена до 15.03.2019 г.

Моля, използвайте Формуляр за кандидатстване (под снимката на събитието)!

Участието в акселераторската програма е безплатно!

Дейностите се финансират по проект SharON на програма COSME, подпомагаща МСП. Проектът се изпълнява успоредно в  пет страни – България, Естония, Италия, Полша и Словакия, и цели да идентифицира и подкрепи МСП, ориентирани към иновациите и технологиите.

Заинтересованите фирми следва да попълнят формуляр за кандидатстване (на английски език) и да го изпратят на  ierc3@bia-bg.com до 17.03.2019 г.

За повече информация:

Лилия Топалова-Мартинез,

е:mail: ierc3@bia-bg.com;

Tel.: 02 932 0931

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма