Дата и място: 06.03.2019 г. от 10:00 до 13:30 часа, БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

На обучението ще бъдат представени следните теми:

  1. Последствия за българските компании от излизането на Великобритания от ЕС
  2. Очаквано въздействие по веригата на доставки за регистрацията и разрешаването на вещества по REACH
  3. Насоки на Европейската Агенция по химикали, CEFIC
  4. Очаквани промени в законодателство на Великобритания във връзка с REACH
  5. Подготовка на българските компании за промени при „BREXIT без сделка с ЕС“

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 06.03.2019 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес iliana@bia-bg.com

Такса за участие: – 90 лв. с включен ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара, Център Чиста индустрия

Тел: 02 9320921; iliana@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Последствия от BREXIT за прилагането на REACH в България