ПРОГРАМА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Дата и място: 28.03.2019 г., от 9:30 до 16:00 часа , БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

Цел: Запознаване с новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO 45001, прилагането му в организацията и връзката с OHSAS 18000.

Участници: Висши ръководители, упълномощени представители на ръководството, мениджъри, служители на организация ангажирана със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на здравето и безопасността при работа.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 27.03.2019 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 170 лв. с включено ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара, Център "Чиста индустрия"

Тел: 02 9320921; iliana@bia-bg.com

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO 45001 има за цел:

 • Отчитане на промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на технологиите и все по-сложната и динамична работна среда.
 • Прилагане на "High Level" структура (еднакви структури, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра съвместимост с другите стандарти за системи за управление.
 • Насоченост към по-голяма практичност, прилагане на общ подход и валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейността си.
 • Опростяване на формулировките, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията.
 • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
 • успешно внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт при разбиране на "духа" / философията на стандарта..
 • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

По време на обучението ще получите отговор на въпросите:

 • Защо е променена структурата на стандарта;
 • Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия;
 • Има ли промяна в изискванията за документацията и как ще изглежда тя в съответствие с новите изисквания;
 • Какво означава "мислене, основано на риска";
 • Как да планираме и въведем новите изисквания;
 • Какви обучения да планираме за персонала;
 • Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

Формат: Курсът е с продължителност 6 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно курса получават сертификат.

ПРОГРАМА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

СЕМИНАР - Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018