Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education”, организирана от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България, ще се проведе на 29 март, в София Тех парк. 

Събитието има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло. 

Друг основен фокус на конференцията ще бъде ролята на публичните институции в процесите на технологичен напредък, които имат потенциала да трансформират обществото и икономиката. 

Всичко това следва да се случи с активното сътрудничество на академичния сектор, бизнеса и индустрията и публичните институции. 

Събитието е насочено както към висшето образование (ръководство, преподаватели и студенти) и частния сектор (стартъпи, МСП, индустрия), така и към представители на публични институции (национални, европейски и международни). 

По време на събитието ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред публичния и частния сектор. националните и европейските политики, които оказват съществено влияние върху различни елементи от развитието на тези технологии. Особено важни са и европейските инвестиции в периода след 2021 г., които също ще бъдат обсъдени с представители на Европейската комисия.

За регистрация и повече информациа вижте ТУК!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education”