На 18 и 19 април 2019 г., в БСК (ул. Алабин 16-20) ще се проведе 39-та Годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК.

Сред дискутираните теми ще бъдат:

  • Инициативите на БСК в енергийния сектор и тяхното въздействие върху конкурентоспособността на индустрията;
  • Позиции на БСК за промени в трудовото и осигурителното законодателство, и ограничаването на дефицита на работна сила;
  • Новите изисквания на Закона за хората с увреждания във връзка със задължението за работодателите за назначаване на хора с трайни увреждания;
  • Възможностите за финансиране на обучение на безработни лица чрез Националния план за действия по заетостта;
  • Възможностите за финансиране по европейските финансови инструменти до края на 2019 г.

Освен това, пред участниците в срещата ще бъдат представени възможностите на Системата за сигурно електронно връчване и Единен портал за електронни административни услуги, както и Платформата за повторна употреба на отпадъците.

Предвижда се и дискусия относно бъдещото развитие на възможностите на регионалните организации по отношение привличането на членове и предоставянето на услуги.

Събитието е закрито за външни лица и медии!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

39-та Годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК