БАМИ ще проведе Годишно Общо събрание на 27 юни 2019 г., от 13:30 часа, в  конферентната зала на „Нипроруда” АД, бул. „Александър Стамболийски” № 205, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАМИ за 2018 год.;
  2. Доклад на Контролния съвет (КС) за финансовото състояние и счетоводната отчетност за 2018 год.;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС;
  4. Приемане на Основни насоки за работа през 2019 год.;
  5. Приемане на годишен бюджет за 2019 год.;
  6. Приемане на промени в Устава на БАМИ;
  7. Избор на членове на УС на БАМИ;
  8. Избор на членове на КС на БАМИ;
  9. Разни.

Материалите за Общото събрание за достъпни на сайта на асоциацията на следния линк:  www.bami.bg/bg/news/view/364/ 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на БАМИ