16.10.2019 - 17.10.2019

Председателят на БСК Радосвет Радев ще участва в заседания на Секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) и Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), които ще се проведат в Брюксел, съответно – на 16 и на 17 октомври 2019 г.

В дневния ред на заседанието на секция TEN е предвидено обсъждане и приемане на две становища - относно „Интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата“ и „Към политика на европейски суверенитет в областта на цифровите технологии“. Документите могат да бъдат изтеглени оттук.

В рамките на заседанието на секция ECO ще бъдат обсъдени и приети становища относно „Освобождаване от ДДС и акцизи за усилия в областта на отбраната“, „Годишен обзор на растежа за 2019 г.“ и „Икономическата политика на еврозоната (2019 г.)“. Предвижда се и дискусия с г-н Жосе Антонио Морено Диаз – председател на групата „Основни права и правова държава“ в ЕИСК. Документите за заседанието могат да бъдат изтеглени оттук.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Участие на Радосвет Радев в заседания на секции TEN и ECO на ЕИСК