На 6 ноември 2019 г., сряда, от 11.00 часа, в конферентната зала на БСК ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БСК.

Дневният ред на заседанието включва обсъждане и вземане на решение за създаване на Консултативен съвет по въпросите на киберсигурността към УС на БСК, утвърждаване на предложения на БСК за реформиране на висшето образование, приемане на нови членове и други организационни въпроси.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК