Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019" ще се проведе на 21 ноември 2019 г., в град София, хотел Балкан, зала Сердика. Организатор на събитието е Индустриален клъстер «Средногорие», а БСК е партньор.

Шестата годишна конференция „Безопасност и здраве при работа 2019“ поставя акцент върху съвременните политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, подобряване на работата чрез създаване култура на превенция, въвеждане на иновативни технологии, обучения, добри управленски практики и развитие на конкурентоспособността.

Предизвикателствата в областта на безопасността и здравето при работа са свързани с демографски промени, нови форми на работна организация, които водят до повишени нива на стрес на работното място. Пред тези предизвикателства са изправени работодателите, държавата и цялото общество.

Събитието ще бъде посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

Основни акценти на конференцията:

  • Нормативни изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Здравословните и безопасни условия на труд като задължителен елемент от корпоративните политики и практики;
  • Безопасност и здраве при работа: Добри практики и решения
  • Предизвикателства на превенцията 

Вижте програмата на събитието ТУК

За потвърждение на участието:

T: + 359 879 948 479
E: office@srednogorie.eu
W: www.srednogorie.eu

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019