13.12.2019

Бизнес форум за Дунавския регион на тема „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики 2021-2027 г.“, ще се проведе на 13 декември 2019 г. (петък), от 9.30 ч., в Зала 1 на Областна администрация – Русе.

Организатор е Русенската стопанска камара, а за участие са поканени Областният управител и Кметът на Русе, Генералният консул на Руската федерация в гр. Русе, представители на Българската академия на науките, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Камарата на преподавателите във висшето образование и др.

 

ПРОГРАМА

9.30-10.00ч. Регистрация

10.00ч. Откриване

ПАНЕЛ 1

модератор проф. д. н. инж. Красимир Ениманев

10.00ч. – 10.10ч. Приветствие г-н Галин Григоров – Областен управител на област с административен център – гр. Русе

10.10ч.- 10.20ч. Приветствие от г-н Пенчо Милков – Кмет на община Русе

10.20ч.-10.30ч. Приветствие от г-н Андрей Юриевич Громов - Генерален консул на Руската федерация в гр. Русе

10.30ч.-10.45ч. Въздействия на Индустрия 4.0. Академик д. н. Стефан Воденичаров, Българска академия на науките

10.45ч.-11.00ч. „Политики и инструменти за социално развитие“- проф. д. н. инж. Венелин Терзиев, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

11.00ч. 11.15ч. „Административен капацитет на държавната администрация в България“- проф. д. н. Борислав Борисов, проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов

11.15ч.-11.30ч. Запознаване с проблеми на човешките ресурси, обучение, административен капацитет на институциите, енергийни нужди, финансови ресурси.

11.30ч.-12.30ч. Дискусия

12.30ч. Кафе –пауза

ПАНЕЛ 2

Модератор доц. д-р Емил Трифонов

13.00ч.-13.15ч. „Изграждане на АЕЦ Белене- нуждата от нови енергийни мощности.“ Инж. Антон Иванов, член на експертния екип на Института за икономически изследвания при БАН, разработил проекта  "Национална стратегия в областта на енергетиката, с фокус върху електроенергетиката, с визия до 2050 г."

13.15ч. – 14.00 ч.  - "Аспекти на развитието на земеделието и селските райони", доц. Огнян Боюклиев, Институт за икономически изследвания при БАН.

14.00ч.. -14.30ч. проекти и становища на РСК и БСК - кратко представяне.

14.30ч. -15.00ч. Дискусия

15.00. Официално закриване

15.10ч. Празничен коктейл за участниците

 

Моля да потвърдите присъствие на тел.: 0886844075, 0884245389

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Бизнес форум за Дунавския регион на тема „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики 2021-2027 г.“