28.03.2020

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание днес, 28 март 2020 г., от 13:30 ч.

Членовете на НСТС ще продълъжат обсъждането на проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение.

От страна на БСК в заседанието ще участва Радосвет Радев, председател на УС.

Не се предвиждат изявления след заседанието. Резултатите от него ще бъдат обобщени в пресинформация.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС