27.03.2020

Заседанието на НСТС ще продължи в рамките на утрешния ден, като допълнително ще бъе обявен часът.

Членовете на НСТС не успяха да постигнат споразумение относно проекта на ПМС. След дълъг дебат и постъпили допълнителни предложения в рамките на дискусията, ce наложи  допълнително консултиране с други институции. По тази причина заседанието на НСТС ще продължи в рамките на утрешния ден, като допълнително ще бъде обявен часът.

Писмените становища на синдикалните и на работодателските организации са публикувани на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет (https://saveti.government.bg/web/cc_13/1).

СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Дата: 27.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1922