11.05.2020

От началото на 2020г. Стопански факултет на Софийския университет и УНИЦЕФ България стартираха партньорство за създаване на обучителна програма и изграждане на капацитет у бизнеса и студентите за защита правата на децата, утвърждаване на устойчиви социални бизнес модели и достигане на Глобалните цели за устойчиво развитие. Във времето на COVID-19 тази задача е още по-важна и спешна.

Ето защо ние организираме две онлайн срещи с водещи лидери, в които ще бъдат обсъдени ролята на частния сектор по време на здравната, икономическата и социалната криза. В първия уебинар водещи експерти и представителите на институциите на ООН в България ще дискутират как отговорните компании могат и изграждат дългосрочни стратегии и инициативи в полза на обществото – за подкрепа на служителите, клиентите и икономиката като цяло.

Събитието ще се проведе на 11 май, 2020, между 15.00-17.00 ч. Връзка за достъп ще получите след безплатна регистрация. Работен език: английски

Програма

Думи на приветствие. Ролята на отговорния университет

  • Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет

Бизнесът и защитата на общественото здраве

  • Д-р Скендер Сила, Представител на СЗО за България

Как бизнесът може да помогне за намаляване на въздействието от COVID-19 върху семействата и децата

  • Д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ за България

Бизнесът като сила за добро по време на кризата и периода на възстановяване

  • Димитър Бранков, заместник-председател на БСК

За допълнителна информация: Д-р Марина Стефанова: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Солидарност и отговорност на бизнеса в отговор на COVID-19