11.05.2020

На 11 май 2020 г. се състоя уебинар, организиран от Стопанския факултет на СУ и УНИЦЕФ България. Основната тема, която беше обсъдена, беше солидарността и отговорността на бизнеса във времето на кризата, породена от COVID-19. Сред участниците във форума представители на УНИЦЕФ, Световната здравна организация (СЗО), бизнес организации, висши училища.

Сред главните акценти в дискусията бяха ролята на отговорния университет; бизнесът и защитата на общественото здраве; как бизнесът може да помогне за намаляване на въздействието от COVID-19 върху семействата и децата и бизнесът като сила за добро по време на кризата и периода на възстановяване.

Доц. Атанас Георгиев - декан на Стопанския факултет на СУ, представи Софийския университет като най-доброто висше учебно заведение в сферата на икономиката със седемдесет служители, като 80 % от тях са в сферата на науката.

Във връзка с пандемията, факултетът по бизнес и администрация се е ангажирал с провеждане на анкети и запитвания с цел анализ и по-доброто разбиране на ситуацията, както и заздравяването и създаването на нови връзки извън университета, като следят секторите на икономиката и въздействието на кризата върху бизнеса.

Стопанският факултет, Софийски университет УНИЦЕФ България участват в инициатива в помощ на правата на детето, като създават платформа с цел обмен на информация между бизнеса и състоянието на правата на детето.

Д-р Скендер Сила - представител на СЗО за България, представи бизнеса и защитата на общественото здраве.

Поставен беше фокусът върху бизнеса и опазването на общественото здраве и по-конкретно как бизнеса допринася и въздейства върху него. Д-р Сила подчерта позитивното справяне на България с вируса, като заяви: „Българското бизнес общество показа силна солидарност, разбиране и съдействие спрямо взетите от правителството мерки; бизнес лидерите и компаниите подкрепиха чрез дарения пострадалите и засегнатите; бяха открити множество банкови акаунти; бизнесът подходи с разбиране и солидарност към своите служители и клиенти“.

Той изтъкна, че именно солидарността, обединеността и лична и колективна отговорност са трита най-важни компонента в битката с кризата.

Д-р Сила обсъди също и необходимостта от информираност, като подчерта, че най-уязвими за вируса, са маргинализираните общности; държави с висока гъстота на населеност; такива, при които липсва чиста питейна вода; и тези, намиращи се във война.

„За хората, заети в сивия сектор, възможността да останат вкъщи, е минимална. Наблюдаваме и покачване на процента на домашно насилие срещу жени – 38%, като липсва възможност жертвите да потърсят медицинска помощ, поради пандемичните условия. Това са едни от многото латентни жертви на COVID-19.“

Д-р Сила обсъди и мерките, които бизнесът трябва да предприеме за справянето с кризата, сред които са осигуряването на добри санитарни условия, информираност и комуникация относно важността от спазването на добра лична хигиена; добра респираторна система и достъп до маски

Д-р Джейн Муита - представител на УНИЦЕФ за България, коментира как бизнесът би могъл да минимализира влиянието на COVID-19 върху семействата и децата. Обсъждайки настоящата ситуация – над 4.1 млн. случаи в 212 страни, тя изрази готовността на СЗО и УНИЦЕФ да работят с правителствата и други партньори, като призова да се обърне внимание на вторичните влияния, които вирусът ще има върху децата - намаляването на доходите на семействата.

Д-р Муита обърна специално внимание на ролята на бизнеса, като подчерта необходимостта работодателите да опазват своите служители и клиенти, да приоритизират и засилват добрата информираност; да запазват своята гъвкавост. Тя изрази готовност УНИЦЕФ да подкрепи бизнеса – с по-добър рисков мениджмънт; в създаването на добра репутация; при рекрутирането и запазване на мотивирана работна сила; в по-добра и квалифицирана подготовка на бъдещите генерации спрямо пазара на труда.

Не на последно място представителят на УНИЦЕФ България подчерта, че ще партнира както с бизнеса, така и с учебните заведения, така че да се засили добрата информираност на родителите и децата. Д-р Муита изтъкна, че е необходима по-засилена подкрепа на децата със специални нужди.

Димитър Бранков – заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), коментира различната перспектива на бизнеса като сила за добро по време на кризата и периода на възстановяване.

Той акцентира върху навременната реакция на БСК при появата на пандемията, като коментира множеството информационни платформи и услуги, които Камарата предостави на своите членове. Създаден бе и кампаниен дарителски портал – в Шумен, Русе, Добрич, Варна; БСК изготви и множество становища и препоръки, свързани със законодателството и мерките за възстановяване от кризата.

Димитър Бранков коментира и участието на БСК в единното изграждане на стандарти за доброволна мениджмънт система, занимаващи се с осигуряването на сигурност на работното място, като OHSAS 18001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY и ISO 31000 RISK MANAGEMENT.

Зам.-председателят на БСК обсъди и корпоративните реакции във връзка с COVID-19- доброто таргетиране на засегнатите от кризата: банки, регулатори, образователен сектор, служители, клиенти, работодатели, доставчици и др.; налагането на добра времева рамка – незабавната реакция и възможност за адаптивност; подготовката на корпоративната мениджмънт система и йерархия; основните протагонисти с особено внимание: големите компании (например Глобалния договор на ООН); МСП; взаимовръзката между тях

На въпроса „Какво се очаква от бизнеса?“, Димитър Бранков коментира, че кризата с COVID-19 не е причина да се забавят процесите на реформи.

„Да се запазят работните места, да се използва предишния опит от изминали кризи и методите за справянето с настъпването на вероятна рецесия; да се вземат под внимание императивите за реформи в изграждането и актуализацията на публичната администрация; да не се забавят ЕРМ 2, процесите на дигитализация, Зеления пакт, участие в изготвянето на национални стратегически документи“, посочи още заместник-председателят на БСК.

Дата: 11.05.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2929