01.03.2022

Българска стопанска камара, съвместно с партньори от 6 европейски държави изпълнява проект BE-Rural (Био-базирани стратегии и пътни карти за засилено развитие на селските райони и регионално развитие в ЕС), финансиран по Програма Хоризонт 2020. Целеви регион за България е Област Стара Загора. В изпълнение на целите на проекта са разработени стратегии и пътни карти за развитие на биоикономиката в 5 региона на ЕС: България (Стара Загора), Латвия, Полша, Румъния и Северна Македония.

В рамките на проекта на 1 март се провежда работен семинар, който ще бъде насочен към:

  • обмен на знания между групите на заинтересованите страни (относно прилагането на стратегии и пътни карти за биоикономиката) от 5-те целеви региона OIP (отворени платформи за иновации) в Стара Загора, Латвия, Полша, Румъния и Северна Македония;
  • ролята на „посланиците на биоикономиката“ от тези региони, като част от плана за популяризиране на създадените по проекта стратегии и пътни карти за биоикономиката (по време на семинара ще се представят накратко тези стратегии и пътни карти, както и бизнес модели разработени в целевите региони);
  • изграждане на доверие и контакти между заинтересованите страни от участващите страни. 

Участници:

Партньорите в проекта;

Заинтересовани представители на местните власти, фирми, неправителствени организации, представители на академичните среди физически лица от 5-те ключови за проекта региони в: България, Латвия, Полша, Румъния и Северна Македония; 

Провеждане: онлайн чрез платформата ZOOM

Работен език: английски 

За нас е важно да чуем мненията на всички заинтересовани от развитието на биоикономиката и да получим обратна връзка по разискваните въпроси на срещата. С тази цел и за по-лесно ориентиране по темата за биоикономиката и дейностите ни, Ви предлагаме няколко четива на български език, създадени в рамките на проект BE-Rural. 

Официална страница на проекта: https://be-rural.eu/

На този линк можете да направите Вашата регистрация за семинара -

https://forms.gle/VwvVg9rWsgiRUQt3A

 

След регистрация ще Ви бъде изпратен линк към платформата ZOOM за участие в срещата! 

ПРОГРАМА 

10.15 – 10.30

Регистрация

10.30 – 10.45

Откриване, въведение и представяне на участниците

Българска стопанска камара, Институт за икономическо прогнозиране към Румънската академия на науките IPE, Екологичен институт, Германия ЕСО

10.45 – 11.15

Презентации на регионалните стратегически документи за биоикономиката и бизнес модели, разработени във всеки OIPs – акценти, предизвикателства

5 мин на OIP и въпроси и отговори

11.15 – 11.45

Роля на панелите на заинтересованите страни – „посланици“ на биоикономиката в петте OIP региона

Свободна дискусия

11.45 – 12.00

Почивка, кафе пауза

12.00 – 13.00

Дискусионна сесия:

Как да увеличим максимално въздействието на резултатите от проекта в рамките на регионите и/или на национално ниво

Как да прокараме резултатите на национално ниво, напр. в дневния ред на съответни работни групи

13.00

Обобщение и закриване на срещата

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работен семинар за биоикономиката