Период на изпълнение: 1.04.2019-31.03.2022

Бюджет: 2 996 289 Euro

Финансираща институция/програма: Хоризонт 2020

Цели:

 • Подпомагане на умерено иновативни страни в разработването на регионални стратегии и пътни карти за биоикономиката.
 • Да се повиши осведомеността и разбирането на биоикономиката, нейният потенциал и въздействия сред регионалните участници.
 • Да мобилизира ангажираността на регионалните заинтересовани страни и гражданите в разработването на приобщаващи и балансирани стратегии за биоикономиката и пътни карти, с акцент върху обмена на знания и добри практики в европейските региони.
 • Да се изследват малките бизнес модели и техният пазарен потенциал, които са подходящи за реализиране на иновации на биологична основа в различни сектори на биоикономиката.
 • Да се изгради капацитет сред регионалните заинтересовани страни по отношение на оценката на иновативни бизнес-базирани бизнес модели и техните потенциални въздействия, насърчаване на капацитета за НИРД, разработване на подкрепяща политическа рамка и ефективно използване на наличните финансови ресурси.
 • Да идентифицира и разпространи добри практики и да улесни споделянето на знания в европейските региони.
 • Да се генерират нови знания за ефективното развитие на регионалните стратегии и пътни карти за биоикономика и да се предоставят тези знания за усвояване на политическите процеси в други региони в Европа.

Целеви групи:

 • местни, регионални, национални власти и потребителски организации
 • академични, образователни и изследователски институции
 • различни видове компании

Партньори:      

 • Екологичен институт, Германия (водещ партньор)
 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Университет Стратклайд, Глазгоу, Шотландия
 • Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs-KG, Германия
 • BIOCOM, Германия
 • Македонска секция на Международния център за устойчиво развитие на енергетиката, водите и системите за околна среда (SWEDES-Skopje)
 • Институт за икономическо прогнозиране, Румъния
 • Латвийски държавен горски изследователски институт „Силава”, Латвия
 • Национален институт за морски риболовни изследвания, Полша

Географски обхват: Международен

 

Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:1602