ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИ НА БИО ОСНОВА

Сайт на проекта

Информационна дипляна

Период на изпълнение: 1.04.2019-31.07.2022

Бюджет: 2 996 289 Euro

Финансираща институция/програма: Хоризонт 2020

Цели:

 • Подпомагане на умерено иновативни страни в разработването на регионални стратегии и пътни карти за биоикономиката.
 • Да се повиши осведомеността и разбирането на биоикономиката, нейният потенциал и въздействия сред регионалните участници.
 • Да мобилизира ангажираността на регионалните заинтересовани страни и гражданите в разработването на приобщаващи и балансирани стратегии за биоикономиката и пътни карти, с акцент върху обмена на знания и добри практики в европейските региони.
 • Да се изследват малките бизнес модели и техният пазарен потенциал, които са подходящи за реализиране на иновации на биологична основа в различни сектори на биоикономиката.
 • Да се изгради капацитет сред регионалните заинтересовани страни по отношение на оценката на иновативни бизнес-базирани бизнес модели и техните потенциални въздействия, насърчаване на капацитета за НИРД, разработване на подкрепяща политическа рамка и ефективно използване на наличните финансови ресурси.
 • Да идентифицира и разпространи добри практики и да улесни споделянето на знания в европейските региони.
 • Да се генерират нови знания за ефективното развитие на регионалните стратегии и пътни карти за биоикономика и да се предоставят тези знания за усвояване на политическите процеси в други региони в Европа.

Целеви групи:

 • местни, регионални, национални власти и потребителски организации
 • академични, образователни и изследователски институции
 • различни видове компании

Партньори:      

 • Екологичен институт, Германия (водещ партньор)
 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Университет Стратклайд, Глазгоу, Шотландия
 • Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs-KG, Германия
 • BIOCOM, Германия
 • Македонска секция на Международния център за устойчиво развитие на енергетиката, водите и системите за околна среда (SWEDES-Skopje)
 • Институт за икономическо прогнозиране, Румъния
 • Латвийски държавен горски изследователски институт „Силава”, Латвия
 • Национален институт за морски риболовни изследвания, Полша

Географски обхват: Международен

___________

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОИКОНОМИКАТА В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА 2021

 

Биоикономика?

Ти все още не знаеш, но тя става част от нашия живот! И ние работим върху това биоикономиката да стане част от ежедневието в региона на Стара Загора. 

Какво е биоикономиката?

Това е модел на производство и потребление, основано на използване на възобновяеми биологични ресурси. Тоест, ако има биоикономика, няма заплаха от това, че ресурсите ще свършат, а природата ще бъде замърсена. А милионите тонове биологични отпадъци? Биоикономиката организира използването на потенциала и на този ресурс! 

Каква е целта?

Често чуваме по телевизията и четем статии, че ограничените природни ресурси свършват. И това никак не е добре… Климатът се променя, хората на земята стават все повече и се нуждаят от все повече храна, а това води до недостиг.

Целта на биоикономиката е да направи преход от използване на ограничените ресурси към използване на възобновяеми ресурси - с по-малко въздействие върху околната среда и намаляване на вредните емисии. 

3 начина на влияние на биоикономиката върху околната среда:

 1. Намалява отделянето на вредни емисии и премахва тежката зависимост от изкопаеми горива;
 2. Използва продукти на биологична основа и по такъв начин намалява въглеродния отпечатък на човечеството. А някои от продуктите на биоикономиката даже превъзхождат по качество тези, от които сме зависими в момента!
 3. Биоикономиката съдейства за възобновяване на някои от изчезващите екосистеми.

Звучи добре, нали? 

Защо Стара Загора?

Стара Загора е регион, който притежава неразгърнат бизнес потенциал. Тук има благоприятни условия за отглеждане на различни растителни култури, подходящи за целите на биоикономиката.

Регионът е водещ по производство на етерични масла.

Има потенциал за по-добро използване на съществуващите ресурси, както и за внедряване на нови технологии 

Биоикономиката позволява:

 • Да направим по-рационално нашето потребление.
 • Да сме по-малко зависими от продукти и енергия, произлизащи от изкопаеми ресурси.

Биоикономиката способства социално-икономическото развитие на обществото. Тя създава работни места в сектори като:

 • Селско стопанство
 • Горско стопанство
 • Аквакултури
 • Риболов
 • Текстилна промишленост
 • Хартиена промишленост
 • Фармацевтична промишленост
 • Химическа промишленост

Ползи от биоикономиката за бизнеса

Биоикономиката позволява:

 • Да диверсифицираме доходите си
 • Да запазим екосистемите
 • Да създадем по-устойчиво производство
 • Да изполваме остатъците от производството 

Знаете за съществуването на продуктите на биологична основа, но се чудите за какво са нужни те? Или каква е тяхната полза? Или какви са техните съставки?

Заповядайте в нашия pop-up store на адрес https://be-rural.eu/pop-up. Той е създаден с цел да разкаже за продуктите на биологична основа на всички неравнодушни към темата за екологията.

Вълнуват ли Ви въпросите, свързани със защитата на околната среда и климата? А какво знаете за продуктите на биологична основа? Тяхното производство е пряко свързано точно с първия въпрос. Какви съставки включват те и каква е изгодата от тях?

Отговори на тези въпроси и повече информация можете да откриете на: https://be-rural.eu/pop-up 

Какво можете да откриете в Pop-up изложението?

В нашия магазин ще намерите подробности за 50+ продукти на биологична основа, които вече са на пазара днес.

Ще разберете:

 • къде се произвеждат,
 • колко устойчиви са,
 • от какво са направени,
 • за коя цел за устойчиво развитие на ООН могат да допринесат.

Можете дори да проверите знанията си, като преминете малки викторини. 

Биоикономиката в действие

Учени от Тракийския университет създадоха стартираща компания с иновативно решение на значителен екологичен проблем – нарастващите количества утайки от пречиствателните станции за общински отпадъчни води. Компанията се стреми да намали неефективното изхвърляне на утайки от пречиствателните станции и нарастващото използване на минерални торове в селското стопанство. Чрез прилагане на иновативна патентована технология и прилагане на принципите на кръговата икономика, те разработиха продукти, използвайки напълно безотпадна и екологична технология.

Искате да разберете повече? Заповядайте да се запознаете с нова и важна информация по темата на адрес: https://be-rural.eu/pop-up

 

 

„Кръгова икономика в общините и оползотворяване на битовите отпадъци“ бе тема на работна среща в Разград, организирана от БСК и Солвей Соди

„Кръгова икономика в общините и оползотворяване на битовите отпадъци“ бе тема на работна среща в Разград, организирана от БСК и Солвей Соди

+
Предимствата на биоикономиката обсъждаха на семинар в Стара Загора

Предимствата на биоикономиката обсъждаха на семинар в Стара Загора

+
Биоикономиката и потенциалът на регион Стара Загора в центъра на семинар

Биоикономиката и потенциалът на регион Стара Загора в центъра на семинар

+
Стара Загора е във фокуса на стратегия за развитие на биоикономика

Стара Загора е във фокуса на стратегия за развитие на биоикономика

+
Какво означава развита биоикономика?

Какво означава развита биоикономика?

+
Европейският проект BE-Rural хвърля допълнителна светлина върху биоикономиката и нейните процеси

Европейският проект BE-Rural хвърля допълнителна светлина върху биоикономиката и нейните процеси

+
Разработиха иновативно решение за намаляване на утайките от пречиствателните станции в Ст. Загора

Разработиха иновативно решение за намаляване на утайките от пречиствателните станции в Ст. Загора

+
Виртуален панаир за продукти на биологична основа бе представен в Стара Загора

Виртуален панаир за продукти на биологична основа бе представен в Стара Загора

+
Областният управител на Ст. Загора се срещна с представители на БСК

Областният управител на Ст. Загора се срещна с представители на БСК

+
Един нов поглед към промишлеността и нуждата от иновативни машини за процесите на биоикономиката

Един нов поглед към промишлеността и нуждата от иновативни машини за процесите на биоикономиката

+
Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:5472