27.05.2022

На 27 май 2022 г., петък, от 10:00 до 12:30 ч., в Областната управа на Стара Загора (ет.2) ще се проведе семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора по отношение на кръговата икономика. В рамките на семинара ще бъде представен стартиращият виртуален магазин за биопродукти. Участниците в събитието ще бъдат запознати и с предложения европейски законодателен пакет по кръгова икономика.

Семинарът се организира от Българската стопанска камара (БСК), в рамките на европейския проект BE-Rural по програма Хоризонт 2020. Проектът изследва потенциала на регионалните и местните икономики и подкрепя разработването на стратегии за биоикономика, пътни карти и бизнес модели. Фокусиран е върху създаването на отворени иновационни платформи в избрани региони в пет държави - България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния. БСК изпълнява проектните дейности в България, с фокус върху региона на Стара Загора, където има изобилие от биомаса и множество ресурси, които могат да се използват в процесите на биоикономиката, като етерично-маслени култури, билки, овощни насаждения, лозя, фураж, зърнени и зеленчукови култури.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Събитието е без такса участие и е открито за медии.

 

Програма

09.45 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:10

Приветствие и въведение в работния семинар

10.10 – 11.00

Представяне на виртуалния динамичен магазин за продукти на биологична основа, разработен по проект BE-Rural на български език

11.00 – 11.15

Дискусия, въпроси и отговори

11.15 – 12.00

Представяне на законодателния пакет по кръгова икономика от 30.03

12.15 – 12.30

Възможност за коментари, въпроси и индивидуални разговори по темата

  1. 30 – 13.00

Лек бюфет

                                                         

Лица за контакт:

Илияна Павлова, Ръководител на проекта - 02 93 209 21, iliana@bia-bg.com

Мартин Стоянов, Експерт по проекта - 02 93 209 33, martin@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на виртуален биомагазин в Стара Загора