26.05.2022

BE-Rural: виртуален динамичен магазин за продукти на био-основа

Bio-based Pop-Up Store

Дата: Четвъртък, 26 май 2022 г.

Място: Зала „Брюксел“, Тракийски университет, Стара Загора

___________

На 26 май 2022 г., четвъртък, в зала "Брюксел" на Тракийския университет, пред студенти и преподаватели от университета ще бъде представен виртуалният динамичен магазин за биопродукти, разработен в рамките на европейския проект BE-Rural, финансиран по програма Хоризонт 2020, в който Българската стопанска камара е партньор от българска страна. Проектът е насочен към развитието на стратегии и планове за засилено развитие на биоикономиката в извънградските райони в ЕС, а Стара Загора е целеви регион за България.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

В рамките на семинара ще бъде представен и младият бизнес стартп инкубатор  GO-UP. 

Програма

09.45 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:15

Приветствие и въведение в работния семинар

10.15 – 11.15

Представяне на виртуалния динамичен магазин за продукти на биологична основа, разработен по проект BE-Rural и на български език

11.15 – 11.30

Дискусия, въпроси и отговори

11.30 – 11.45

Кафе пауза

11.45 – 12.30

  • Проект AgriEco - добри практики и опит в обучение по аграрно предприемачество
  • Бизнес инкубатор GO-UP - биоикономиката и стартиращи предприятия в сектора

12.30 – 12.45

Възможност за коментари, въпроси и индивидуални разговори по темата

12.45 – 13.45

Лек бюфет

                                              

Лица за контакт:

Илияна Павлова, Ръководител на проекта - 02 93 209 21, iliana@bia-bg.com

Мартин Стоянов, Експерт по проекта - 02 93 209 33, martin@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на проект BE-Rural пред студенти от Тракийския университет