07.06.2022 - 07.07.2022

Курсът е разработен за целите на средно ниво обучение, над А2, за служители и активисти от структурите на социалните партньори – синдикати и работодатели, както и за професионалисти в сферата на индустриалните отношения и социалния диалог.

Той е полезен за всички, които искат да учат английски език за професионални или социални цели. Съдържанието на ниво 2 беше фокусирано върху работната среда и специализираната терминология на индустриалните отношения и социалния диалог. Ниво 3, от своя страна, ще предостави възможност за упражняване и дообогатяване на терминологията, заучена в предишните нива, както и ще разшири обхвата на темите, достъпни в рамките на социалния диалог.

Учебната програма е актуализирана и разработена за обучение в електронна среда.

Всяко ниво се състои от 20 астрономически часа в 10 раздела, според езиковото съдържание и темата. Работата с езикови раздели се концентрира върху установяването на стабилна база от основни глаголни и времеви структури, докато контекстуалните теми са тези, които обогатяват запаса от термини. Предвидени са упражнения.

Материалите могат да се използват в интензивни курсове под ръководството на преподавател.

Съдържание на разделите:

Всеки раздел има тематичен контекст, в който се развиват езиковите дейности.

  1. Преговори. Разиграване на предварително разработени сценарии, в които на участниците се дава „роля“ в преговорния процес.
  2.  EURES. Мрежата за европейско сътрудничество на службите по заетостта – основни цели и компоненти.
  3. Националният план за възтановяване и развитие. Основни цели и компоненти на плана.
  4.  Бюджет на ЕС. Цели и компоненти на основните програми за европейско финансиране.  
  5. Енергетика. Основни термини, свързани с енергийния пазар.
  6. Програма „Дигитална Европа“. Последни нововъведения в европейските политики, свързани с киберсигурността и дигиталните умения.
  7.  Екопроектиране и устойчиви продукти. Последни нововъведения в рамките на Плана за действие за кръговата икономика.  
  8. Данъчно облагане. Основни компоненти на данъчните системи в ЕС.
  9. Свобода на словото. Последни данни и нововъведения по темата със свободата на словото в рамките на ЕС.
  10. Неформалната икономика. Същност, измерения и въздействие на „сивия“ сектор.

       Курсът ще се провежда 2 пъти седмично – във вторник и четвъртък по 2 астрономически часа. Началният час е 17 ч. от 7 юни 2022 г.

Заявката за участие може да подавате на Юлия Симеонова: ysimeonova@citub.net

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Курс по Английски език за социален диалог 3