13.07.2022 - 14.07.2022

571-а пленарна сесия на ЕИСК ще се проведе в Брюксел със следните гости и дебати:

  • Представяне на приоритетите на Чешкото председателство на Съвета, с представител на Чешкото председателство на Съвета (tbc).
  • Представяне на приоритетите на Европейския комитет на регионите - г-н Васко Алвеш Кордейро, новоизбраният президент на Европейския комитет на регионите (tbc)
  • „Равенство между половете и насилие, основано на пола“, свързано с приемането на становище SOC/726 относно борбата с насилието срещу жени и становище SOC/731 относно равенството между половете - г-жа Карлиен Шееле, директор на Европейския институт за равенство между половете (tbc)
  • „Нов Съвет за търговия и технологии ЕС-САЩ в действие: приоритети за бизнеса, работниците и потребителите и необходимите предпазни мерки“, свързано с приемането на становището REX/544 (tbc)

В четвъртък сутринта (14 юли 2022 г.) ще се гласува проекта на Резолюция за приноса на ЕИСК към работната програмата на ЕК за 2023 г. Един от докладчиците по темата е г-жа Мария Минчева – зам.-председател на Българската стопанска камара.

Проекторезолюцията ще бъде публикувана на сайта на БСК, веднага след нейното одобрение в четвъртък.

Ще можете да следите дебатите чрез уеб стрийминг.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

571-а пленарна сесия на Европейски икономически и социален съвет