02.11.2022

Курсът е разработен за целите на средно ниво обучение, над А2, за служители и активисти от структурите на социалните партньори – синдикати и работодатели, както и за професионалисти в сферата на индустриалните отношения и социалния диалог.

Той е полезен за всички, които искат да учат английски език за професионални или социални цели. Съдържанието на ниво 1 целeше да въведе обучаемите в английския език за социалната среда, в която работят, докато модулите от ниво 2 се фокусираха върху работната среда и специализираната терминология на индустриалните отношения и социалния диалог. Ниво 3, от своя страна, предостави възможност за упражняване и дообогатяване на терминологията, заучена в предишните нива, както и разшири обхвата на темите, достъпни в рамките на социалния диалог. Ниво 4 следва и надгражда утвърдения до момента модел, като основното нововъведение касае представянето на материали по обсъжданите теми от страна на самите участници с цел професионално участие в двустранни и тристранни срещи и събития. В рамките на курса ще се запознаете с основни компоненти на Норвежкия модел на тристранно сътрудничество и някои от материалите и заключенията от последното проучвателно посещение по проекта в Осло през септември 2022 г.

Учебната програма е актуализирана и разработена за обучение в електронна среда.

Работата с езикови раздели се концентрира върху установяването на стабилна база от основни глаголни и времеви структури, докато контекстуалните теми са тези, които обогатяват запаса от термини. Курсът цели да подпомогне участниците в преодоляването на езиковата бариера и да развие тяхната способност да водят диалог по теми, пряко свързани с професионалната им сфера. Предвидени са упражнения.

Материалите могат да се използват в интензивни курсове под ръководството на преподавател.

Курсът ще се провежда 2 пъти седмично – в понеделник от 17 ч. по 2 астрономически часа и сряда от 17 ч. по 1 астрономически час.

Началната дата е 2 ноември 2022 г. до края на месеца.         

Заявката за участие може да подавате на Юлия Симеонова: ysimeonova@citub.net

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Курс по Английски език за социален диалог 4