21.11.2023

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе на  21 ноември 2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. 
  1. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. 
  1. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС