Прочетено: 490

На проведена среща в Българска стопанска камара бе обсъдена бъдеща Пътна карта за съвместни инициативи между местните власти и бизнес организации в рамките на Черноморския регион.

По време на срещата бяха дискутирани възможностите за популяризиране на туризма в региона и бъдещи проекти по т.нар. Дунавска стратегия.

Сред водещите предложения бяха:

  • Пътека за велосипеди (не само по делтата на реката, но и по целия път до Белград, Будапеща и Виена)
  •  "Син растеж" в Черноморския басейн. (дребномащабен круизен туризъм и др. в Черно море).
  • Интересни маршрути в по-широкия Черноморски район, като "Пътят на римските императори", "Винените маршрути в Черноморския регион" и др.
  • Възможностите за създаване на ежегодно състезание за яхти в Черно море, което да покрива някои от най-важните и красиви места на "свободното" Черноморие, нещо като "Черноморско яхтено рали".
  • Възможности за провеждане на международно състезание за велосипеди, наречено "Тур по Черно море" и рали "Албена" на електрически автомобили по Черноморието.
  • Увеличаване на влиянието на инициативата "Син флаг" в Черноморския басейн, като инструмент и насоки за подобряване на туристическата инфраструктура (плажове, яхтени пристанища, малки плавателни съдове за развлечение и риболов) и привличане по този начин на повече международни "устойчиви" посетители в нашия регион.
  • Предложения за съвместна работа със Световната организация за туризъм на ООН (UNWTO) и организация на семинари за това как да се привлекат повече отвъдморски посетители (особено от Китай и Индия).
  • Обсъждане на развитието на други сектори, като енергетика (алтернативни енергийни източници, енергоспестяване, борба с изменението на климата и др.), с възможност за включване на частния бизнес от държавите-членки на ЧИС.

Според последните статистически данни ръстът на туризма в черноморския регион е почти двойно по-висок от световния туристически растеж – с 12% се увеличават приходите от туризъм в черноморския регион, а в световен мащаб повишението е 6,8%. Това означава, че нашите държави са посрещнали 130 млн. туристи, а приходите от туризъм са 66 млрд. долара, т.е. черноморският регион обхваща 5% от общия размер на приходите, генерирани в туризма в световен мащаб.