22.03.2019

На 19.03.2019 година, в Истанбул се проведе Регионален семинар на заинтересованите страни за Синя икономика „Към обща морска програма за Черно море“, организиран от Европейската комисия – ГД  „Морско дело и рибарство“ и постоянния секретариат на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). 

Целта на семинара е да се съберат идеи за съвместни инициативи и действия на регионално равнище, за да се подпомогне общата морска програма за Черно море.

Фокусът е поставен върху обсъждане как да се стимулира участието на крайбрежните региони, местните лица взимащи решения, предприемачите и гражданското общество в изпълнението на програмата.

На семинара Сдружение "Черноморска ривиера-Добруджа" бе представена от управителя Дарина Аргирова-Митева-председател и председател на УС на Туристическо сдружение "Каварна"-местен орган на Българска стопанска камара за Община Каварна.

Госпожа Митева взе участие в две работни дискусии „Атрактивен Черноморски регион: устойчив крайбрежен и морски туризъм“ и „Сини умения и сини кариери на бъдещето".

При дискусиите председателят на УС на Туристическо сдружение "Каварна" представи идеята за създаване на вело пътеки по брега на Черноморското крайбрежие и проведе работна среща с Майкъл Б. Христидес, генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), като представи пред него идеите за създаване на велосипеден маршрут с възможности за състезания по крайбрежието на Черноморския басейн, който да започва от Северното Черноморие в България и да се придвижва през Румъния, Украйна, Русия, Грузия, Армения и други държави.

Друга идея, която беше представена е провеждането на Черноморска регата и популязиране на маршрути, като „Пътят на римските императори”, „Винените маршрути в Черноморския регион” и други.

Дата: 22.03.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4502