На 16 април 2019 г., от 09:45 ч., в зала „Руен“, в Интер Експо Център, гр. София, в рамките на 15-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019, ще се проведе Инвестиционен форум за зелена енергия.

Организатор на форума е Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) в сътрудничество с Българска стопанска камара.

Участие във форума ще вземат представители на ОЧИС, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Министерство на Енергетиката, Българска стопанска камара, представители на местната власт и на академичната общност, и др.

За повече информация, моля вижте приложената програма.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Форум на ОЧИС за инвестиции в зелена енергия