На 4 април 2019 г., от 09:00 ч. в София Хотел Балкан ще се проведе международна конференция на високо ниво по морските отпадъци на тема: „Вътрешно сътрудничество по морските отпадъци – фокус върху река Дунав и Черно море“.

За участие в конференцията са поканени представители на ОЧИС, ЕК, МОСВ, МВнР, браншови организации, регионални стопански асоциации, представители на компетентните институции, местните власти и др.

От Българска стопанска камара участие във форума ще вземе г-жа Илиана Павлова, главен директор в Центъра за чиста индустрия към БСК.

За контакт и повече информация, моля вижте приложената програма на събитието (на англ. език) или се свържете с Мартин Стоянов, гл. експер "Международни организации и програми", Българска стопанска камара, тел: 02/932 09 33, ел. поща: martin@bia-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция: