БСК стартира първата българска платформа за отворени иновации, която има амбицията да свърже фирми и институции със стартъпи за решаване на конкретен проблем или разработка на ново решение в определена област. Целта на БСК е:

 • подкрепа на бизнеса и администрацията за намиране на нови иновативни решения на съществуващи или нововъзникващи проблеми;
 • осигуряване на възможност на стартъпите за сътрудничество и партньорства с утвърдени фирми;
 • усъвършенстване процеса за open innovation в България;
 • по-добро развитие на екосистемата за иновации.

Какво е отворена иновация?

Отворените иновации са бизнес модел за намиране на нови решения, който насърчава сътрудничеството между хора и организации извън фирмата. В този смисъл, предизвикателствата чрез отворени иновации (open innovation challenges) са истински пробив в манталитета на фирмите относно традиционното схващане, че развойната дейност за нови продукти и търсенето на нови подходи за решаване на проблеми трябва да останат напълно засекретени. Този модел на иновации става жизнен, когато фирмата признае факта, че извън нея съществуват много прекрасни професионалисти и много знание, които тя може да привлече по определен казус.

Международният опит

Платформите за отворени иновации са добре познати сред почти всички държави с развита бизнес екосистема. Център „Международно икономическо сътрудничество“ към БСК чрез мрежата си от контакти и чрез Enterprise Europe Network редовно информира за предизвикателствата, които се отправят през платформи в Испания, Нидерландия, Германия и др. Участието на български стартъп фирми в предизвикателствата, които се отправят чрез такива платформи, не е изключение и дори има успешни примери на проявен интерес от европейски корпорации към решенията, които предлагат.

Какво печелят фирмите, отправящи предизвикателства?

 • Нов поглед върху съществуващ проблем във фирмата;
 • Нови възможности за разработка на нови продукти и услуги;
 • Нови партньорства;
 • Намаляване на разходите по развойна дейност;
 • Пряк бърз достъп до знания и умения извън фирмата;
 • По-добра производителност на развойните процеси;
 • Бързина на процеса с оптимално използване на ресурсите в сравнение с традиционния подход;
 • Избор на оптимален микс от партньори за работа по конкретна тема.

Какво биха могли да получат стартъпите?

 • Достъп до първи/нови големи клиенти;
 • Възможност за валидация на нови решения в реална бизнес среда;
 • Съвместна развойна дейност с голям партньор и потенциал за финансиране;
 • Достъп до мрежата от бизнес контакти на фирмата, отправяща предизвикателството, при определени условия;
 • Възможност за джойнт венчър;
 • Възможност за работа в мрежа и партньорство с други стартъпи по конкретен казус.

 

За контакти: Христина Каспарян - ierc2@bia-bg.com

Дата: 05.05.2021

Автор: БСК

Прочетено: 222