25.11.2021

Благодарение на партньорството между Българска стопанска камара (БСК) и проект InDemand-RCT, на платформата на БСК за отворени иновации са публикувани 14 нови предизвикателства на теми, засягащи нуждата за иновации, дигитализация и отговор на пандемията от ковид-19.

Новите предизвикателства са:

1. A3 - Изчислете, споделяйте и намалете

Двойна цел: изчисляване на емисиите на въглероден отпечатък от обхвата 3 от бизнеса и драстичното им намаляване чрез платформа, на която служителите могат да споделят информация за бизнес пътувания.

2. Проверка на качеството на каперсите от вътрешната страна без увреждане на продукта

Откриване на дефекти в каперси без повреждане на продукта.

3. Използване на иновативни техники за увеличаване на производството на билипротеини в насажденията от спирулина (Arthrosphira platensis)

Използването на нови технологии, предназначени за фотобиореатори, ще ни позволи да оптимизираме параметрите на култивиране, като светлина и температура, които са от ключово значение за постигане на нива до 15% в производството на C-Phycocianin.

4. Внасяне на добавена стойност на подпродуктите, получени в маслобойната по време на производството на зехтин

Решението на нашето предизвикателство ще елиминира транспортирането на субпродукти, произведени в фабриката, доколкото е възможно. Това ще улесни стандартизирането на разходите за процеса на производство на зехтин. В допълнение, ние се стремим да внесем добавена стойност на подпродукти като органични добавки или основен тор, подходящ за използване в екологично земеделие.

5. Мониторинг и контрол на производствените параметри на базата на системи тип SCADA, насочени към подобряване на процесите на екструдиране на филми и производство на гъвкави опаковки

Целта е да се направят стъпки напред в създаването на решения, които позволяват регистриране на параметри на променливи, които се променят с течение на времето в производственото оборудване на EVERSIA: екструдиращи машини, машини за рязане, ламинатори, принтери и т.н. Скоростта на производство в момента се измерва, но други критични показатели за не се постигат подобрения на процеса (температура, нива, претегляне и пълнене, консумация на електроенергия в реално време, измервателни уреди и др.). Целта е да се постигне по-голям брой показатели.

6. Базови линии за потребление на електричество с дезагрегиране на натоварването

Предизвикателството се състои в разработването на процес или услуга, която предоставя базова линия за потребление на електроенергия за клиентите въз основа на исторически данни, модели, профили и други приложими променливи, като време на годината и температура. Ще бъде възможно разделяне на натоварването в домовете и малките предприятия. Тоест информация, показваща кои домакински уреди или устройства са източник на потребление (хладилник, климатик, електрически нагревател, фурна и др.).

7. Система за сравнение на фактури

Фирмата трябва да развие автоматизация за анализиране и сравняване на сметките за електроенергия на клиентите. Ние се стремим да постигнем възможно най-простото решение за клиентите, така че чрез просто качване на съществуваща сметка на доставчика да можем автоматично да анализираме и сравняваме нашите цени и да издаваме PDF с резултатите/анализа от това сравнение.

8. Намаляване на емисиите на CO2 чрез улавяне

Целта е да се намалят въглеродните отпечатъци с оглед намаляване на емисиите на CO2 и минимизиране на въздействието върху околната среда. Най-добрите налични техники за енергийна ефективност вече са внедрени. Целта сега е да се постигне директно улавяне на CO2 преди емисиите. Целта включва намаляване на текущите емисии с 20%.

9. Производство на вода с електрическа проводимост под 50 микроS/cm чрез осмоза и използване на вода от кладенеца вместо осмоза с вода от мрежата и студено изпаряване на отпадни води

Проблемът е в необходимостта от 135 000 m3 вода/година за производство на възможно най-ниска цена и без да се жертва директното използване на тази вода за консумация от човека въз основа на наличието на достатъчно вода от кладенеца и необходимата технология за нулеви отпадъци. В зависимост от цената на водопроводната вода, надвишаваща 2 €/m3, това прави възможно изпаряването на отпадъците за получаване на твърди сухи соли за кръгова икономика.

10. Комуникационна и преводна система за болнични прозрачни маски за лице

Разработена е прозрачна лицева маска с двойна кухина, за да се предотврати заразяване, като същевременно се улесни течната комуникация чрез показване на изражения на лицето (това улеснява четенето по устните) и че

изисква добавка за а) улесняване на прожекцията на глас и б) улесняване на комуникацията между говорещи на различни езици.

11. Портал за служители 3.0. Платформа за дигитализация и автоматизиране на HR отдели

Платформа за дигитализация и автоматизация на отдела за човешки ресурси.

12. Включване на нов DICOM зрител на платформа за телемедицина

Включване на нов инструмент за преглед на радиологични изображения в съществуваща платформа, така че да могат да се генерират всички видове отчети за наблюдение от разстояние и диагностика.

13. Автоматизиране на производството на цимент чрез анализ на данни

Производственият процес включва клинкер цимент, гипс и други суровини в различни пропорции и с различни размери в зависимост от вида цимент, който се изисква. Контроли

се извършват чрез SCADA, която се захранва с набор от параметри, които се актуализират от оператора на панела въз основа на резултатите от лабораторния анализ, предоставяни на почасова база (SO3, CO2 и размер).

14. Химическо и антимикробно третиране на вода за промишлени съоръжения с редица крайни нужди в зависимост от употребата

Въпросът се състои в комбиниране на водоизточници (водопровод и други), смесването им, химическо и микробиологично кондициониране и разпределение към различни производствени линии с различни

изисквания по отношение на катиони, аниони и рН съдържание. Целта е да се постигне нулева корозия във всички части на съоръжението през следващите 15 години и да се постигне приемлива електрическа проводимост и микробиологични условия, особено в най-критичните елементи в завода.

_______________

Платформата за отворени иновации на БСК свързва фирми и институции със стартъпи за решаване на конкретен проблем или разработка на ново решение в определена област.

Ние сме тук, за да:​

  • подкрепим бизнеса и администрацията за намиране на нови иновативни решения на съществуващи или нововъзникващи проблеми;
  • осигурим възможност на стартъпите за сътрудничество и партньорства с големи компании;
  • усъвършенстваме процеса за open innovation в България;
  • подпомогнем по-доброто развитие на екосистемата за иновации

За да разгледате пълното описание на дадено придизвикателство и да кандидатствате, трябва първо да се регистрирате в платформата ТУК.

 

Дата: 25.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3449