Какво е КРИК?

Българската стопанска камара, съвместно с Денкщат България (член на БСК), стартира поредица от инициативи за подкрепа на отговорния български бизнес в прилагането на кръгова икономика и постигане на реално измерими резултати при въвеждането на европейското законодателство, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите и намаляване на отпадъците, образувани за производството на единица БВП.

Двете партньорски организации създават професионална общност КРИК – КРъгова ИКономика, към Център „Чиста индустрия“ в БСК. Дейностите на Центъра ще бъдат разширени в тясно сътрудничество с Денкщат, с по-сериозен фокус върху подкрепа на бизнеса в България за ускоряване и подпомагане на прехода към кръгова икономика.

КРИК ще работи за разрешаването на реалните предизвикателства, пред които се изправя бизнесът, и ще съдейства за прилагането на нови бизнес модели.

Какви са приоритетите и целите на КРИК?

  • Да дава реална и конкретна подкрепа за бизнеса – за реални нужди и конкретни действия, не просто да се включва с принципни позиции.
  • Да се превърне в силна професионална общност с широко представителство на индустрии и организации.
  • Да води диалог и активна комуникация както с браншови организации, така и с конкретни компании.
  • Да се превърне в гласът на бизнеса пред институции и медии, като представя позиции и осигурява необходимата подкрепа на бизнеса в България - да застава зад конкретни инициативи и мерки, идващи от бизнеса, които да представи и защитава.

При реализацията на целите, съвместно със засегнати браншови организации и предприятия от различни индустрии, членове на БСК, ще се дискутират и планират общи действия за реални постижения при материалното оползотворяване, които да допринасят за подобряване на финансовото състояние на индустрията, улесняване изпълнението на изискванията, свързани с новото законодателство, както и за постигане на националните цели за намаляване на депонирането на отпадъците.

За изпълнение на тези амбициозни цели:

  • ще бъдат проведени срещи със заинтересованите браншове и компании в няколко тематични направления – пластмаси и опаковки, суровини и метали, текстил и обувки, хранителна индустрия, земеделие и биомаса, строителни отпадъци. Целта на срещите е да се обсъдят и обобщят най-важните казуси пред българския бизнес, стъпките за прилагането на изискванията и възможностите пред индустрията за добавяне на стойност.
  • Ще се създадат отделни професионални направления по всяка от темите, в които ще бъдат привлечени оптимален брой експерти. Тяхна задача ще бъде да изготвят обобщение/анализ/доклад за всяко от тематичните направления – какво е състоянието, текущите тревоги и търсени решения от бизнеса. Създадените документи ще се използват за диалог и търсене на взаимодействие и партньорство с държавната и местна власт, вкл. конкретни предложения за законодателни инициативи.

Какво ни отличава от други инициативи и обединения?

  • Не искаме просто да говорим за „кръгова икономика“ и да сме поредните, които „яхват вълната“ от Европа и новите регулации - искаме да сме фактор и да помагаме през търсенето на решения и конкретни предложения.
  • Обученията ще са съпътстваща дейност, но не основна. Не ги отхвърляме, но те ще са помощен, а не водещ инструмент.
  • Не просто ще популяризираме КРъговата ИКономика, а по-скоро ще „говорим“ за нея през призмата на възможности, трудности и нужди на бизнеса.

 

Каним професионални организации и компании да се присъединят към КРИК.
Свържете се с нас за участие в инициативата:

Център „Чиста индустрия” при БСК

Адрес: 1527 София, ул. Чаталджа 76

Телефон: +359 2 932 09 21

Дата: 14.09.2021

Автор: Център "Чиста индустрия" при БСК

Прочетено: 267