Дата: 08.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2433

Предложения по проекта на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети от м. Февруари 2007 г.