Дата: 12.04.2012

Източник: Труд онлайн

Прочетено: 1907

Над 15 хиляди ученици са отпаднали от системата на образованието през миналата година. Това съобщиха експерти от Икономическия и социален съвет пред БНР.

Причините за ранното напускане на училището са основно социални и икономически. Повечето ученици не могат да се справят с учебния материал, обясняват експертите. Проблемът намалява сериозно шансовете за реализация на пазара на труда на младите хора с основно и по-ниско образование.

У нас 14 % от младите хора между 20 и 24 години са с основно и с по-ниско образование, като едва една четвърт от тях са намерили работа на пазара на труда.

В България 1/3 от рано напускащите училище прекъсват образованието си между първи и осми клас. В Европа повече от напусналите училище са момчета, а у нас все повече момичета се отказват от образование. Причините са етнически: ранни бракове и ранни раждания.

В първия срок на тази година училище са напуснали 440 деца, но равносметката ще се направи окончателно в края на учебната година.

150 отличници над 16 години са се отказали от образование, защото родителите им нямат пари да плащат пътните и дневните им разходи.

Мерките, които Икономическият и социален съвет предлага да бъдат обсъдени, включват даването на втори шанс за професионално образование, увеличаване на ученическите стипендии, неактуализирани от 1996 година, както и санкции за родителите, които спират децата си от училище по етнически причини. От Съвета препоръчват и създаването на електронен регистър за образователния статус на българските граждани.