31.07.2012

Бизнес демографията е аналогична на статистиката на населението на една държава. Публикуваният днес анализ на Националния статистически институт представя информация от изследването на демографските събития на предприятията в България до 2010 г., като  проследява динамиката им в петгодишен период.

Изследването на Националния статистически институт описва жизнения цикъл на предприятията - предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. То е разделено на четири основни сегмента - брой на активните предприятия, брой на новородените предприятия, относителен дял на оцелелите предприятия, брой на умрелите предприятия и данни за промяната на заетостта в тях.

През 2010 г. у нас са функционирали 323 872 предприятия, сочи изследването на НСИ, като повечето новородени фирми оцеляват след първата си година.

До 2008 г. данните за демографията на предприятията в Европейския съюз (ЕС) се събират на европейско ниво на доброволен принцип (джентълменско споразумение). България участва в хармонизираното събиране на данни за демография на предприятията от 2006 г., като тогава е проследено развитието на възникналите през 2003 и 2004 година фирми.През 2010 г. за първи път показателите са изчислени въз основа на новата класификация на икономическите дейности - КИД-2008.

Дата: 31.07.2012

Източник: Money.bg

Прочетено: 2575