10.09.2013

Нова политика по отношение на външноикономическите контакти на България обеща на среща с национално представителните работодателски организации министърът на външните работи Кристиан Вигенин. Срещата се проведе днес, 10 септември 2013 г., в МВнР, с участието на представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ). БСК беше представена от своя заместник-председател Георги Шиваров и от Веселин Илиев – главен директор „Външноикономическо сътрудничество“.

С цел подпомагане на бизнес контактите на родните фирми с техни партньори в чужбина от МВнР планират да ползват посланици със специално поръчение, които ще имат конкретни задачи за привличане на инвеститори, лобиране за сделки и пр. Освен това, ще бъде създадена нова дирекция „Външноикономически отношения“, която няма да бъде в конкуренция с търговските представители, изпратени от Министерството на икономиката и енергетиката, а ще се грижи за това другите дипломати да получават адекватна информация и подготовка по конкретни въпроси от бизнес интерес за страната ни.

Участниците в срещата бяха информирани, че вече е проведен разговор между министрите на външните работи и на икономиката във връзка с общи действия за засилване на икономизацията на външната политика на България. МВнР и МИЕ обмислят механизми за насърчаване на публично-частното партньорство по отношение издръжката и възлагането на задачи на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ). Освен това, двамата министри са обсъдили необходимостта от подобряване на комуникацията между посланиците и СТИВ, така че да се повиши доверието в посолствата и българските предприемачи по-активно да търсят тяхното съдействие при проблеми в съответните страни.

По време на срещата стана ясно, че се подготвят нови процедури за издаване на туристически и бизнес визи с цел подпомагане на туризма и бизнес контактите.

Постоянният секретар на МВнР Георги Димитров съобщи, че се подготвя създаването на консулства като форма за присъствие в определени градове със специален икономически интерес за България и в тази връзка той заяви, че очаква конкретни предложения от страна на бизнеса. Засега се обмисля консулства да бъдат разкрити в градовете Милано (Италия) и Ербил (Ирак).

В хода на разговора беше обсъдена актуалната икономическа ситуация в Европа и бе подчертано, че съществуващата стагнация на европейските пазари предполага необходимостта от насочване на нашите бизнес интереси към съседните държави, Черноморския регион, Близкия Изток и Азия.

Представителите на БСК връчика на министър Вигенин кратък документ с основни виждания и предложения за развитие на външноикономическите връзки на страната ни, който прилагаме по-долу.

В заключение, Веселин Илиев отбеляза: „Знаем колко активни са някои чужди посланици у нас, когато трябва да прокарат или защитят конкретен бизнес интерес на страните си. Ще се радваме, ако нашите посланици в чужбина са поне на 50% толкова активни“.

***

Фактори за развитие на българския износ на стоки и услуги

(материалът е предоставен на министър Вигени)

Предпоставки:

 • Негативите на прехода към пазарна икономика и бизнес средата доведоха до състояние, при което българските фирми няма какво повече да предложат на външните пазари. България изнася суровини и изделия с ниска степен на преработка, защото няма кой да извърши последваща преработка у нас. Докато е по-лесно да се открадне (чрез обществени поръчки, укриване на данъци и осигуровки, „заменки”, лобистки закони), няма да има инвестиции в технологично обновление и иновации. Видимите приоритети досега са: тютюн, зърнопроизодство, туризъм, енергетика.
 • Няма нито системна инвестиционна, нито експортна политики, което резултира в хаотична реакция на международната конюнктура от страна на държавата.
 • Пазарът на ЕС не е достатъчно динамичен. За запазване на експортния ръст е необходимо увеличено присъствие на други пазари. С приближаване Западните Балкани към членство в ЕС ще нараства тяхната конкуренция както на пазарите ни, така и в привличане на качествени инвестиции.

 

Двигател на устойчив износ са:

 • Новопостроените мощности на чужди инвеститори;
 • Основно модернизираните съществуващи предприятия;
 • Интегриране в международните вериги на доставки;
 • Иновативни производства.

 

Предложения от компетенциите на МВнР:

 • Външнополитическа инфраструктура, насочена към износ и инвестиции. Специализирани тренинги на служителите на посолствата.
 • Привличане на инвестиции в производства, които да създават високотехнологични експортни продукти с голяма добавена стойност. Инвестициите да се насочат към допълнителна преработка на местни ресурси.
 • Насърчаване на вече успелите големи, средни и малки предприятия, интегрирали се в глобалните вериги на доставки.
 • При планиране на насърчителните мерки да се търси баланс между административните разходи и ползите за бизнеса.


БСК, София

10.09.2013

 

 

Дата: 10.09.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2680