14.11.2013

BUSINESSEUROPE потвърждава прогнозите си от пролетта на 2013 г. за нулев ръст на БВП на ЕС през 2013 г.  и отрицателен ръст на БВП на еврозоната (-0,5%).

Европейското обединение на работодателите очаква
БВП през 2014 г. да нарасне с 1,4% за ЕС и с 1,1% за еврозоната.

Експертите на европейската конфедерация на индустриалците и работодателите BUSINESSEUROPE прогнозират вътрешното търсене да има положителен принос за растежа през 2014 г. След като се сви през 2013 г., през 2014 г. потребителското търсене ще нарасне с 0.9%, а общите инвестиции - с 2.9%, прогнозира BUSINESSEUROPE.

Сравнението за напредъка на ЕС и еврозоната, както и прогнозите за 2014 г. са описани в традициония годишен анализ на BUSINESSEUROPE ECONOMIC OUTLOOK - AUTUMN 2013, разработен на база предоставените данни и прогнози от страна на националните работодателски организации, членуващи в най-влиятелния бизнес съюз в Европа. Данните за България са предоставени от Българската стопанска камара, която е член на BUSINESSEUROPE от 2005 г.

Инвестиции. Частните инвестиции се намират в повратна точка. Очаква се те да нараснат с 3.3% през 2014 г., след като се свиха с 2.1% през 2013 г. Това ще допринесе за силен подем на капиталовите разходи през 2014 г. По-активното външно търсене ще бъде ключов фактор в подкрепата на нови инвестиции, както и за лекото възстановяване на рентабилността. В някои от страните от еврозоната банковите заеми затрудняват навлизането на нови инвестиции, смятат от BUSINESSEUROPE. През последните 12 месеца инвестициите в бизнес площите са намалели с 16.5 милиарда евро (-6,8%). Това е най-ниското ниво в последните 10 години. BUSINESSEUROPE прогнозира, че повратен момент в инвестиционния цикъл ще бъде постигнат през второто тримесечие на 2013 г., когато корпоративните инвестиции леко се увеличават. Връщането на доверието на инвеститорите е предварително условие за възстановяване на икономиката. Както BUSINESSEUROPE прогнозира през пролетта, показателите за доверието на бизнеса също се подобряват през цялата 2013 година. Показателят на доверие се увеличава постоянно.

Балансът на текущата сметка на ЕС ще се подобри допълнително през 2014 г., когато излишъкът може да нарасне до 1.9% от БВП в ЕС и 3.0% от БВП в еврозоната.

Състоянието на заетостта остава проблем за Европа. BUSINESSEUROPE не очаква промяна в безработицата в еврозоната през 2014 г. Експертите прогнозират безработицата в ЕС да се понижи до 10.6% в ЕС (през 2013 г. тя е 11.2%). BUSINESSEUROPE прогнозира, че през 2014 г. в ЕС ще бъдат създадени половин милион работни места, 250 000 от които ще са в Германия.

Рисковете пред бизнеса са причина за бавните темпове на възстановяване. Увеличаването на данъците и високите изисквания за кредитиране са особено обезпокоителни. Европейските предприятия виждат потенциал за повишаване на инвестициите, но това зависи от ясните и категорични политически ангажименти, които могат да повишат доверието в дългосрочните перспективи за растеж на Европа, коментират анализаторите на BUSINESSEUROPE.

От пролетта сме свидетели на умерено възстановяване на растежа на БВП. В повечето икономики в ЕС се отбелязват слаби сигнали за нарастващото доверие на бизнеса. От друга страна, доверието на бизнеса води до стабилизиране на финансовите пазари. По тази причина от BUSINESSEUROPE посочват, че са необходими действия за стабилиззиране на еврото, развиването на банков съюз между държавите-членки и напредък на структурните реформи. Растежът ще бъде воден от засилено вътрешно търсене, смятат изследователите на BUSINESSEUROPE. Според бизнес съюза, нетният износ (+1,8%) за тази година ще е единственият компонент от БВП, който ще допринася положително за икономическия растеж.

Различия между страните. През 2014 г. BUSINESSEUROPE очаква държавите да продължат да се различават сериозно една от друга по отношение на икономическите си резултати. В съответствие с прогнозите за растежа, BUSINESSEUROPE откроява три основни групи от страни:

  • Очаква се икономиката да расте сравнително бързо във Великобритания (2.3%), Полша (2.6%) и Швеция (2.1%);
  • Германия (1.8%) ще продължи да води възстановяването;
  • Неособено динамично ще се развиват Франция (0.6%), Италия (0.7%), Испания (0.8%) и Холандия (0.5%).

 

Препоръки. Държавите-членки трябва да продължат да ускоряват структурните реформи в заетостта, създаването на условия за нови пазари, както и да предприемат действия за стимулираща растежа фискална консолидация, насочена върху намаляване на разходите, препоръчва BUSINESSEUROPE. Развитието на единния пазар, по-специално в областта на дигиталната икономика, телекомуникациите и енергетиката, е от съществено значение за подобряване на глобалната конкурентоспособност на Европа, смятат от BUSINESSEUROPE.

Прогнозите за България

BUSINESSEUROPE прогнозира 1% реален ръст на БВП за 2013 г., -0.5% дефлация и 10.8% безработица. За 2014 г. очакванията са ръстът на БВП да не надвиши 1.8%, дефлацията да е до 2%, а безработицата да се понижи с 0.3% и да достигне 10.5%.

 

Дата: 14.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 5108