29.10.2013

На 29 октомври 2013 г. в Българска стопанска камара се проведе заключителна конференция по европейския проект CONTRACTERANTO, финансиран по програма Леонардо да Винчи - Програмата за учене през целия живот на ЕК.

CONTRACTERANTO е многоезичен и мултимедиен онлайн речник на термини, свързани с работата. CONTRACTERANTO се отнася до различни сектори на промишлеността, дейности с висок риск и теми, свързани с безопасността.

В рамките на конференцията беше представен разработеният по проекта онлайн речник, който обхваща над 4000 позиции в различни сектори, като строителство, химия, металообработване, медицински грижи и др.

Дата: 29.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2803