Дата: 24.06.2014

Източник: Novinite.com

Прочетено: 1773

Проуване на Френския икономически и социален съвет показва, че България е на първо място в ЕС по дял на сивата икономика през 2012 г. с 31,9% от БВП, при средно ниво за Съюза от 16,8%.

След страната ни се нарежда Румъния с 29,1%, следвана от Литва –28,5%, Естония -28,2% и Латвия с 26,1%.

В Гърция дялът е 23,6% от БВП.

Най-нисък дял на сива икономика е бил регистриран в Австрия – 7,6%, следвана отЛюксембург с 8,2%, Холандия с 9,5%, Великобритания с 10,1%, Франция с 10,8%, Ирландия с 12,7%, и Германия и Финландия с по 13,3%.

Експертите от Икономическия и социален съвет считат, че през 2013 г. сивата икономика в държавите членки на ЕС е достигнала 18,9% или 2,1 трлн. евро.

Според доклада основните фактори, стимулиращи сивата икономика, са масовата безработица, икономическата криза, бедността, данъците, които увеличават разходите за труд, и силната конкуренция, която се отразява на резултатите на компаниите.

Според авторите на изследването борбата със сивата икономика трябва да се води, чреззасилване на контрола и санкциите.

Те съветват да бъде забранено изплащането на възнаграждения в брой, дори когато стававъпрос за малки суми.