Дата: 16.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1917

Финално представяне на резултатите от проект TOOLBOXLAB беше организирано от БСК на 16 октомври в София.

Проектът, осъществяван по програма Леонардо да Винчи, съвместно с партньори от Белгия, Румъния и Турция, цели създаването на онлайн помагала за безопасност и здраве при работа, както и ръководство за провеждане на toolbox срещи - европейският аналог на познатите в България инструктажи по БЗР.

Над 30 представители от различни сектори участваха в представянето.

Представените учебни материали, заедно с кратък филм, илюстриращ провеждането на toolbox среща, ще бъдат на разположение на сайта на проекта: http://www.toolboxlab.eu