Дата: 12.12.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1297

В заключителната фаза на европейския проект TOOLBOXLAB (финансиран от програма Леонардо да Винчи) беше заснет кратък филм, който илюстрира нагледно как се провежда т.нар. среща – toolbox – за безопасност и здраве при работа, която прилага подход за общуване с персонала, различен от познатите в България инструктажи.