12.09.2015

На 11 септември 2015 г. в БСК се състоя среща с г-н Веселин Делчев – новият посланик на България в Нигерия.

От страна на БСК присъстваха Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, Георги Шиваров – заместник-председател, Веселин Илиев – главен директор „Международно икономическо сътрудничество" и Теодора Сотирова експерт „Външноикономическо сътрудничество“.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за български инвестиции в Нигерия. Н. Пр. Делчев отбеляза, че енергетиката е един от приоритетните сектори в програмата за развитие на Нигерия. Според него този сектор предлага много възможности, от които българските фирми биха могли да се възползват.

Други сектори с потенциал за инвестиции са хранителна и питейна индустрия (с акцент върху износа на минерална вода) и образованието.

Българска стопанска камара пое ангажимент за активно сътрудничество и оказване на съдействие.

Дата: 12.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1202