Дата: 06.10.2015

Източник: BUSINESSEUROPE / БСК

Прочетено: 2747

Прекъсването на трансграничния поток от данни може да се отрази сериозно върху трансатлантическата търговия на Европа със САЩ

Прекъсването на трансграничния поток от данни може да се отрази сериозно върху трансатлантическата търговия на Европа със САЩ“. Така генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Бейрер коментира днешното решение на Съда на Европейските общности в Люксембург, с което се обявяват за недействителни разпоредбите на споразумението между САЩ и ЕС за трансфер на данни Safe Harbor.

Safe Harbor урежда потоците от данни между американските и европейските потребители на облачни услуги. Споразумението е от 2000 г. и засяга компаниите, които аутсорсват обработката на данни, а целта е да се осигури адекватна защита на данните на потребителите, съгласно Европейската директива за защита на личните данни, както и да се гарантират основните европейски права, сред които и правото на неприкосновеност на личния живот. 

Директивата на ЕС за защита на личните данни от 1995 г. се прилага в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва всички държави от ЕС и някои държави извън ЕС като Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Директивата постановява, че лични данни могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕС и ЕИП само при гарантирано адекватно ниво на защита. Специални предпазни мерки трябва да се предприемат, когато личните данни се прехвърлят към страни извън ЕИП, които не осигуряват EU-стандарт за защита на данните. Досега Комисията е признала Андора, Аржентина, Австралия, Канада, Швейцария, Фарьорските острови, остров Гърнзи, Израел, остров Ман, остров Джърси, Уругвай и схемата на Съединените щати за защита на личните данни „Safe Harbor“ като предоставящи адекватна защита.

Решението на съда е голям удар върху глобалното наблюдение от страна на правителството на САЩ, което за целта ползва услугите на частни компании. От съдебното решение става ясно, че американските фирми не могат да подпомагат правителствените усилия за шпионаж, в нарушение на основните права на европейските граждани. Същевременно, анализаторите очакват тази съдебна практика да се превърне в крайъгълен камък за конституционни предизвикателства в страните-членки на ЕС срещу подобно наблюдение.

Правилата на Safe Harbor вече са в процес на преразглеждане от страна на Европейската комисия, в резултат на разкритията на Едуард Сноудън за това как американското разузнаване е наблюдавало и подслушвало потребители на интернет услуги.

Компаниите ще трябва да преструктурират своята дейност по обработка на данни, но това ще изисква и други съществени изменения на начина, по който се управляват потоците и се съхраняват данните, което пък ще доведе до значителни разходи. По-големите компании вероятно ще имат ресурс за бързо преструктуриране, но по-малките ще бъдат сериозно затруднени. 

От съдебното решение става ясно, че националните органи за защита на данните могат да преглеждат трансфера на данни към САЩ във всеки отделен случай, така че в краткосрочен план решението на проблема поставя акцент върху националните органи, които ще поемат тежестта на обработката на заявките.

Според генералния директор на BUSINESSEUROPE, „днешното решение на съда поражда голяма правна несигурност, която трябва да бъде отстранена  незабавно. Това решение ще има много негативни последици за функционирането на единния пазар на ЕС във всички сектори на европейската икономика“. Маркус Бейрер настоява ЕС и САЩ трябва спешно да преработят правната рамка Safe Harbor, така че тя да отговори на настоящите опасения.

Няколко хиляди компании, включително МСП, разчитат на Safe Harbor при прехвърлянето на данни между ЕС и САЩ. Решението не е да отменим Safe Harbor, а да го подобрим“, заявява Бейрер и подчертава, че „зачитането на основните права е от решаващо значение и за компаниите в случаите, когато трябва да споделят данни с публичните органи за целите на националната сигурност“.

От гледна точка на европейския единен пазар, компаниите не могат да действат в рамките на разпокъсана система – това би противоречало на настоящите усилия за по-нататъшно подобряване на единния пазар. Затова BUSINESSEUROPE призовава за последователен европейски подход към международните трансфери на данни. BUSINESSEUROPE ще се срещне с еврокомисаря Йотингер следващата седмица, за да обсъдят съвместно действията, които предстои да се предприемат. Срещи ще бъдат поискани и с други представители на ЕК“, споделя още Маркус Бейрер.