Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Enterprise Europe Network, Гърция съвместно със Сабанчи Университет, Турция и национални контакти точки по програма „Хоризонт 2020“ имат удоволствието да поканят заинтересовани лица за участие в конференция и двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства и консорциуми по програма Хоризонт 2020 на тема: „Иновативни и информирани европейски общности в глобалния свят“

Събитието ще се проведе в Истанбул, Турция (Университет по културология в Истанбул) на 18.02.2015 г. от 9:00 ч. Двустранните бизнес срещи имат за цел да представят отворени обяви за кандидатстване по програма Хоризонт 2020, приоритет: “Социални предизвикателства” с фокус върху:

  • Социални иновации – нови форми на иновации в публичния сектор, отворено правителство, иновативен бизнес модел, социално - иновативно общество, ИКТ в областта на учението.
  • Европа като глобален актьор – насърчаване на сътрудничество с трети страни, нов геополитически ред в Средиземноморието, сътрудничество и партньорства в източноевропейските страни и други трети страни;
  • Младото поколение в една иновативна и устойчива Европа (създаване на работни места, младежка мобилност, образование за възрастни, социално и политически ангажирани млади хора, модернизация на публичната администрация).
  • Културни общества – предаване на европейското културно наследство, използване на миналото, 3D моделиране за по-лесен достъп до културното наследство на Европа.

 Двустранните бизнес срещи имат за цел да предоставят възможност на участниците да създадат ценни контакти и бъдещи партньорства за участие по програма Хоризонт 2020.

 Участието в събитието е безплатно.

За организирането на двустранни срещи е необходимо предварително да бъде заявен интерес от страна на българската фирма или организация, да се регистрира и да изготви свой фирмен профил на английски език на сайта на събитието:

При регистрация съобразите се със следните особености:

  • В полето „Sessions" посочете на коя дата желаете да участвате и в коя сесия.
  • В „Local Support Office" изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който сте научили за проявата и който ви оказва съдействие – Например, ако това е Българска стопанска камара, избирате от падащото меню „BG – Bulgarian Industrial Association”, както е названието ни на английски;
  • В полетата "Organization" и "Person" - попълнете данни за фирмата или организацията и за представителя, който ще участва.
  •  В „Organization details" попълнете описание на фирмата/организацията, сфера на дейност и необходимите според вас детайли, които бихте желали да бъдат известни на останалите участници.
  • След регистрация е необходимо да създадете  профил за сътрудничество „Cooperation profile", където да опишете продуктите и услугите, които търсите или предлагате, и вида партньорство, което търсите или предлагате.
  • Можете да разглеждате профилите на другите участници и да заявите двустранни срещи.

 

Краен срок за регистрация: 17 февруари 2015 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двустранни срещи за създаване на партньорства и консорциуми за участие по програма Хоризонт2020