Дата: 11.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3231

Генерална дирекция „Предприятия" даде висока оценка на Enterprisе Europe Network , в който БСК е партньор. Най-голямата информационно консултантска мрежа в Европа  е помогнала на повече от 2.5 милиона компании да се възползват от постиженията на единния пазар.

ЕEN подпомага малките и средни предприятия, развитието на иновативния потенциал и по-лесния достъп до европейско финансиране. Повече от 600 ключови организации работят съвместно за повишаване конкурентоспособността на фирмите и достигането на техния пълен потенциал.