Дата: 06.03.2008

Източник: БСК

Прочетено: 2581

06.03.2008

Учредява се Национален съвет по икономическа политика, който ще е консултативен орган към Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК). Това решиха участниците в проведеното днес, 6 март 2008 г., Общо събрание на БСК. Съветът ще се състои от представители на бизнеса и науката от различни икономически сфери и ще подпомага Управителния съвет на Камарата при формулирането на актуалните политики и задачи, стоящи пред икономическото развитие на страната. Националният съвет по икономическа политика ще бъде разделен на „тематични” комитети, които ще разработват аналитични и други документи по отделните политики. Съветът се избира с мандат от 5 години, а неговото структуриране, както и изборът на председател ще се състои на специално заседание в близките 2 месеца.

Делегатите на Общото събрание приеха промени в Устава на БСК, съгласно които се намалява числеността на Управителния съвет на камарата (от 80 на "не по-малко от 15 души") и се закрива досегашният оперативен орган на управление – Изпълнителното бюро.

Във връзка с това, беше избран нов състав на Управителния съвет, както следва:

 1. Антон Петров - Председател на БАМИ и регионален представител на „Виохалко-круп”
 2. Божидар Данев - Изпълнителен директор на "Интерлийз" АД и Председател на БСК
 3. Валентин Захариев - Изпълнителен директор на "Интертръст Холдинг" АД
 4. Васил Велев - Председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 5. Величко Александров - Президент "ИТА-Ефект"
 6. Георги Шиваров - Зам.-председател на ИБ на БСК
 7. Дикран Тебеян - Зам.-председател на ИБ на БСК
 8. Иван Бойков – Изпълнителен директор на Камара на строителите в България
 9. Камен Колев - Зам.-председател на ИБ на БСК
 10. Лъчезар  Цоцорков - Председател на УС на Българска минна камара, Изп. директор на "Асарел Медет" АД
 11. Орлин Хаджиянков - Изпълнителен директор на „Холдинг Пътища” АД.
 12. Петър Денев - Главен секретар на БСК
 13. Радосвет Радев - Изпълнителен директор "Дарик радио" АД
 14. Сашо  Дончев - Изпълнителен директор на "Овъргаз Инк." АД
 15. Филип  Серж Бернард Ромбаут - Изп. директор на "Агрополихим" - Варна
 16. Щефан Шишковиц - Зам.-председател на УС и прокурист на "ЕВН България" ЕАД

 

За председател на Управителния съвет бе избран Божидар Данев.

***

вж. СНИМКИ от Общото събрание и
ВИДЕООТЧЕТ за дейността на БСК през 2007 г.