Дата: 17.12.2015

Източник: в. Дума

Прочетено: 970

Банкови гаранции ще се изискват от търговците, които рециклират излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), и компаниите, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване. Това предвижда проект за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), публикуван за обществено обсъждане. В момента банкови гаранции дължат компаниите, които изкупуват отпадъци от черни и цветни метали.

В проекта се отбелязва, че при третирането на стари коли и електроуреди се добиват голямо количество метали. Това е предпоставка недобросъвестни лица, които притежават разрешение за тези дейности, да приемат нелегално скрап. Оползотворяващите компании ще трябва да внесат гаранциите в 3-месечен срок от влизането в сила на закона.

Заради препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно размера на банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали обаче се намалява размерът на банковата гаранция за издаване на разрешение за дейност от 25 хил. лв. на 15 хил. лв. Обяснението е, че така се намалява финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой площадки за дейности с метали, и ще се ограничи "сивият" сектор. 

Актуализират се и разпоредби, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми. Въвежда се санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговец или брокер.