В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, свързан с транспонирането на нови актове на ЕС и презициране на обхвата на закона.

Сигнатура 602-01-25
Дата на постъпване 09/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на законопроекта  602-01-25_ZID_na_ZUO.PDF 
Вносители
  • Министерски съвет
Разпределение по комисии
  • Комисия по околната среда и водите (водеща)
  • Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (участваща)
  • Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения(участваща)
  • Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (участваща)


Проект за промени на Закона  за управление на отпадъците
Добави мнение