19.01.2016

През последните 5 години България измества други износители на глобалните пазари, коментира той.

Спадът в експортните цени на горивата в рамките на година е 42-44%, при медта 22-24%, подобно е положението и с други метали, които България изнася, а също и със зърнените продукти. Това заяви Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК в ефира на „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Експертът изброи стоките, които заемат челно място в износа на страната. По думите му България изнася национален доход, защото продуктите, в които има конкурентни предимства, в повечето случаи са с ниска степен на преработка.

Приблизително 15% е ръстът на щатския долар за първите 3 тримесечия на 2015. Около 11% от спада на българския износ се дължи на него. Близо една трета от българския износ е в доларови позиции и ръстът на долара може да обясни част от спада му, измерен в американска валута. Другата част може би се дължи на изсветляване на икономиката, коментира Илиев по повод на влиянието на ръста на долара върху българския експорт.

Ако се гледа 5 години назад дори измерен в долари, средногодишният ръст на българския износ е 8%, а средногодишният ръст на вноса е 4%. България измества други доставчици на глобалните пазари. Това е особено видно при стоките от електрониката и електротехника.

Българският износ се представя зле по отношение на ефективността, каза още експертът. Той оповести данни на Евростат, според които 1 млн. долара износ средно за ЕС се произвежда от 11,9 работника, а в България – от 69,8 работника. Според Илиев това се дължи на по-слабите технологии и по-ниското ниво на квалификация. 

Дата: 19.01.2016

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 1165