Дата: 09.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1486

По предложение на членовете на Българска стопанска камара, в рамките на “Бизнес академията” на БСК, на 9 февруари 2016 г. се проведе първата работна дискусия посветена на перспективното развитие на електротехническата индустрия в България.

В дискусията участваха фирми от бранша, придставители на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и експерти от Българска стопанска камара.

По време на срещата г-н Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ сподели опит и добри практики, представени на конференцията “Manufuture” в Люксембург, а г-н Людмил Михайлов (член на УС на БАСЕЛ) представи кратък обзор на тенденциите в сектора.

Експерти от отдел “Външноикономическо сътрудничество” при БСК запознаха компаниите от сектора с възможността за подобряване на иновативния капацитет на фирми, чрез специализирания инструмент IMP3rove.

Целта на поредицата от срещи, които “Бизнес академията” на БСК ще продължи да провежда, е да се постигне повишаване на конкурентоспособността на фирмите от различните отрасли, въвеждането на иновации и подобряване на връзката на науката с предприятията.