Дата: 13.06.2016

Източник: в. Стандарт

Прочетено: 1561

България е на път да обърне тренда в експорта си и от страна износител основно на суровини да стане износител на стоки с висока добавена стойност. Това показват актуални данни на БНБ за водещите стокови групи в експортната листа на страната. Според тях през 2015 г. най-голям ръст се наблюдава при износа на електротехническа и машиностроителна продукция, който достига съответно 4,427 млрд. лв. и 3,604 млрд. лв.

Така двете стокови групи заемат 9,7% и 7,9% от общата стойност на износа ни. В същото време традиционни лидери в експортната ни листа като медта и изделията от мед задържат позиции след спада през 2014 г., а при минералните горива износът дори е намалял през миналата година. "18% от експорта на България вече е мехатроника - двигателят на IV индустриална революция", казва Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Под понятието "мехатроника" се разбира комбинацията от механика, електроника и електротехника. Тази продукция трайно изпреварва износа на метали, облекло, лекарства и зърно, които също са в топ 10 на експортната листа на България.

Износът на електрически машини през 2015 г. е достигал 4,427 млрд. лв. при 1,8 млрд. лв. в предкризисната 2008 г., сочат данните на БНБ.

Световната икономическа и финансова криза видимо не се е отразила на този сектор у нас. Всяка година той расте с около 14% и по износ вече задминава медта и медните изделия.
"България винаги е имала добре развит сектор "Електроника и електротехника", с дълга 130-годишна история и достатъчно на брой специалисти", разказва Атанасов. Няма друг сектор у нас с толкова много чужди инвеститори, при това почти всички са световно известни компании. Именно чуждите инвестиции са причина секторът да дръпне толкова напред през последните години. Нещо повече, по ръст на оборотите на електротехническа продукция изпреварваме всички останали страни от ЕС, където от кризата насам се наблюдава стагнация заради продължаващото изнасяне на производство от големи европейски компании в техните филиали в Азия. На този фон по данни на Евростат оборотът на електротехническа продукция в България се увеличава с 37,4% от 2008 до 2013 г. - рекорден ръст за ЕС.

С по-слаби темпове се развива разделът "Електроника", където отбелязаният ръст от 2008 г. то 2013 г. е 7,8% - недостатъчен, за да се догонят добрите показатели в "Електротехниката". Тук изоставаме не само от развитите страни от Западна Европа, където двата раздела са равностойни, но и от страни с по-малко население като Хърватска, Словения и Естония, посочват от БАСЕЛ. В годините на прехода производството на българска електроника понесе значителни сътресения. В България беше преустановено производството на битова електроника и компютри, на магнитни и оптични носители, на комуникационна техника и интегрални микросхеми.

Расте интересът към вложения в България

"Инвеститорският интерес към страната ни като дестинация за производство на електроника и електрически машини продължава да расте, при това не заради евтиния труд, а заради традициите и добрите специалисти", казва Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Това са дългосрочни инвестиции, в които са наети български специалисти, усвояващи върхови технологии, индустриален начин на мислене и модерна организация на производство, посочва още той.

Българските производители, наред с чуждестранните компании, също имат голям принос за развитието на сектора със своите инвестиции и разширяване на пазарите си. Сред най-големите са "Елдоминвест" и "Теси" в производството на бойлери и отоплителни уреди, производителят на батерии и акумулатори "Монбат", компанията за електрически ръчни инструменти "Спарки-Елтос", "Датекс" - касови апарати и принтери.

В отрасъла около 60 компании са с мажоритарно чуждестранно участие. Те дават 61% от общия годишен оборот. Техният персонал е 26 567 души, също 61% от общия брой заети в отрасъла. Една от забележките на БАСЕЛ е, че редица водещи предприятия от раздел Електроника - собственост на чуждестранни компании, в повечето случаи не участват в производствени вериги у нас и не взаимодействат с други български предприятия. За радост не така стоят нещата в Електротехниката, където чуждите инвеститори работят с наши фирми за доставка на полуфабрикати и услуги. Добър пример в тази посока са Либхер, Шнайдер Електрик, АББ и Хюндай Хеви Индъстрис.

България има шанс да създаде цяла производствена верига от суровините до кабелните инсталации за автомобили, смятат от БАСЕЛ. В момента у нас има уникално струпване на 6 чуждестранни инвеститори в производството на кабелни инсталации за автомобили - Се Борднетце България, Язаки България, Нурсан Отомотив, Аркомат България, Атес, Електрокабел България. Тези производства биха могли да се кооперират с добива и производство на мед (медната рафинерия Аурубис в Пирдоп) и с производството на проводници, където има 5 производителя. Засега обаче веригата е прекъсната. Производителите на кабелни инсталации за автомобили не ползват произведени в България проводници поради недостатъчното производство у нас и липсата на сертификати за произвежданите проводници, което се изисква от крайния клиент - производители на автомобили.

Водещи чужди инвеститори

 • Либхер Хаусгерете Марица - световен лидер в производството на хладилници във високия ценови клас, които за четвърти път разширяват производството си в Индустриална зона Марица край Пловдив и вече достигат 1 млн. хладилници годишно. С мощен център за развойна дейност у нас
 • Интегрейтид Микро Електроникс България (бивш ЕПИК) - производство на електронни модули за автомобилната индустрия
 • Шнайдер Електрик България - производство на автоматични предпазители в индустриална зона в Пловдив
 • АББ България - производство на апарати и системи за ниско, средно и високо напрежение. Компанията вече има 5 завода у нас и ремонтна база във Варна
 • Сенсата Технолоджис България - производител на високотемпературни датчици за автомобилната индустрия
 • Се Берднетце България - производство на кабелни инсталации за автомобили
 • Фесто Производство - предстои трето разширение на производството на сензори и електронни модули за автоматизация у нас. Извършват голяма част от развойната си дейност в България
 • Язаки България - производство на кабелни инсталации за автомобили в Ямбол
 • Мелексис България - интегрални схеми за автомобилната индустрия, които се проектират и изпитват у нас
 • Хюндай Хеви Индъстрис - световен лидер в производството на трансформатори
 • Бер-Хелла Термоконтрол - германски производител на автомобилни климатични системи. Той е един от новите инвеститори в сектор "Електротехника и електроника". За тази година очакват оборот от 100 млн. лв. в завода си в Божурище.
 • Осрам - стартира инвестицията на компанията в завод за осветителна техника в Тракия индустриална зона

Секторът дава работа на 43 000 души

Около 43 000 са заетите в отрасъл "Електротехника и електроника". Общият брой на предприятията в отрасъла е 866 по данни на Евростат. Повечето от тях дават висококвалифицирана работа за специалисти. Изключение правят производствата на кабелни инсталации за автомобили (изключително чуждестранни инвеститори), където са заети голям брой нискоквалифицирани работници.

Дефицитът на кадри и в този сектор започва да се оказва спирачка за бързото разрастване на компаниите. Обикновено чуждите инвеститори се наемат сами да обучават необходимите им млади специалисти и в средното, и във висшето образование. Те даряват апаратура и обзавеждат лаборатории на техническите университети и приемат стажанти в своите предприятия.

Няколко фирми от сектора вече се включиха в първите проекти за въвеждане на дуално обучение в професионалните гимназии.

В професионалната гимназия "Иван Хаджиенов" в Казанлък се откриват две паралелки - IX и XI клас, в които ще се обучават техници за машини и системи с цифрово програмно управление.

Фесто Производство ЕООД например участва в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България съвместно с професионалната гимназия по механоелектротехника "Н.Й. Вапцаров" в София. През учебната 2016-2017 г. ще има прием на ученици по професия "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на производството". За учениците от 9-и и 10-и клас ще се осигури стипендия, а за избраните от работодателя младежи от 11-и и 12-и клас Фесто Производство ще предоставя работно място с наставник и трудов договор. Компанията вече активно работи по подготовката на следващите проекти, които включват и специалност "Промишлена електроника" от СПГЕ "Джон Атанасов", с чиито ученици традиционно си сътрудничи в провеждането на производствената им практика.

Специалността "Мехатроника" ще се изучава в техническата гимназия "Д-р Никола Василиади" в Габрово. "Техническите специалности не са привлекателни за младите, но предлагат добра перспектива в живота", убедени са специалистите в сектор "Електротехника и електроника".

 

Топ 8 на най-изнасяните стокови групи в България (в млн. лв.)

 

Експорт

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

29736

22882

30435

39634

40663

43559

43233

45470

Житни растения

885

688

1081

1366

1617

2373

1804

1717

Маслодайни семена

612

685

919

1504

1020

1507

1172

1078

Минерални горива

4777

2892

4002

5302

6591

6406

5457

4829

Фармация

453

575

819

1048

1134

1309

1507

1584

Облекла

2627

2244

2348

2634

2530

2707

2793

2793

Мед и изделия от мед

3125

2026

3040

4511

4251

4415

3972

4039

Машини и апарати

2249

1589

2031

2676

2812

3149

3382

3604

Електрически машини

1770

1787

2261

2945

2821

3421

3665

4427

 

Какво произвежда сектор "Електротехника и електроника"?

Продуктов клас

Приходи от
продажби
(млн. лв.)

Персонал

Брой
предприятия

Индустриална електроника

773,7

6875

55

Електроразпределителни апарати и съоръжения

596,3

5472

57

Домакински електроуреди

462,7

2965

10

Кабелни инсталации за автомобили

404,4

7394

8

Акумулатори и батерии

389,1

1570

6

Електроинсталационни апарати

290,2

2110

27

Двигатели, генератори, трансформатори

243,3

4025

33

Електроника за сектор услуги

234,7

1902

14

Проводници и кабели

204,7

1230

11

Компоненти за електрониката

134,2

1750

18

Комуникация

133,0

4238

27

Оптическа техника

91,2

1311

15

Измервателни устройства и съоръжения

73,9

1006

24

Лампи и осветители

70,3

884

26

Медицинска техника

24,3

422

19